bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Majątek Spółki

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 258.058.187,21 zł.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazuje przychody netto ze sprzedaży produktów w wysokości 14.352.025,06 zł oraz zysk netto w wysokości 4.432.126,40 zł.Opublikował: Aleksandra Filar
Publikacja dnia: 21.11.2018
Podpisał: Aleksandra Filar
Dokument z dnia: 13.06.2017
Dokument oglądany razy: 796